Latvijas bankas

Par Projektu

Pasūtītājs:
Atrašanās vieta:   Rīga
Platība:  m2
Ventilācija:   m3
Dzesēšana:    kW
Realizācijas gads:

Apraksts