G4S

Par Projektu

Pasūtītājs:   G4S
Atrašanās vieta:   Rīga
Platība: m2
Ventilācija:    m3
Dzesēšana:    kW
Realizācijas gads:

Apraksts