Upmales-biroji

Par Projektu

Pasūtītājs:   Bauplan Nord
Atrašanās vieta:   Rīga
Platība: 13 000 m2
Ventilācija:   95 000 m3
Dzesēšana:   1.05 mW
Realizācijas gads:   2012

Mūsu kompānijas speciālisti veica HVAC sistēmas uzstādīšanu, kā rezultātā ir nodrošināts pilnvertīgs un komfortabls mikroklimats.

Apraksts

Ķeroties pie „Upmalas biroji” biznesa centra ēkas HVAC sistēmas montāžas darbiem, mēs apzinājāmies atbildību kādu uzņemamies. Biroju centrs ir vieta, kur ikdienā uzturas daudz cilvēki, kuriem ir svarīgi koncentrēties savam darba, līdz ar ko nav pieļaujams ka klimata uzturēšanas sistēma ēkā radītu nekomfortablus apstākļus.

Mēs likām lietā savas zināšanas, pieredzi un meistarību, lai pareizi aprēķinātu nepieciešamo sistēmu jaudu, precīzi izstrādātu projektu, korekti veiktu montāžu un veiksmīgi nodotu objektu ekspluatācijā.