fasade

Par Projektu

Pasūtītājs:   Troja
Atrašanās vieta:   Rīga
Platība: m2
Ventilācija: m3/h 
Dzesēšana: mW
Realizācijas gads:   2012

Apraksts